10 kule fakta om chili

 

1. Det sterke stoffet i chilien heter capsaicin. Capsaicin stimulerer nerver i huden og tungen som normalt reagerer på varme og smerte, og hjernen narres til å fornemme det som noe brennende. 
 

2. Chilistyrken blir målt med en Scoville skala (Scoville heat units, SHU); utviklet av Wilbur L. Scoville i 1912.
 

3. Carolina Reaper har en styrke på 2,2 millioner Scoville, høyere enn pepperspray brukt av politiet.
 

4. Forskere tror at styrken i en chiliplante er en forsvarsmekanisme; den bidrar til å holde insekter unna. Chiliplanter som vokser på steder der det er mange insekter, skårer høyere på Scovilleskalaen enn tilsvarende chilier andre steder. 

 
hot-pepper-scoville.jpg
 


5. Det er kun pattedyr som er sensitive til chili, fugler er immune mot styrken. Fuglene bidrar derimot til å spre chiliplanter ved å spise dem og slippe frøene ned.
 

6. Det sies at Trinidad scorpion, en av de sterkeste chiliene, brukes som bunnstoff på båter for å holde alger unna.
 

7. I de tidlige sivilisasjonene brukte Mayaene og Aztekerne chili som valuta. 
 

8. Kvinnelige aztekere så på chili som kosmetikk og brukte hudkrem lagd av chilipulver og urin.
 

9. En chili inneholder mer c-vitamin enn en appelsin. 
 

10. Elefanter liker ikke chili. Afrikanske bønder henger chiliplanter på gjerdene for å beskytte avlingene sine; det holder elefantene unna.

Ubåt

Webdesigner, ubat.no